Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบจ.
มติ ก. เทศบาล
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
เว็บบอร์ดเครือข่าย
ติดต่อเรา
ติดต่อเรา
แผนที่ดาวเทียม
คู่มือประชาชน

หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


ข่าวประชาสัมพันธ์
ประชาสัมพันธ์การจ่ายเบี้ยผู้สูงอายุ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 (05 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (12 ต.ค. 2560)  
​การประเมินมาตรฐาน core team ประจำปีงบ 2560 (LPA) (10 ต.ค. 2560)  
รายงานผลสำรวจความพึงพอใจของประชาชน (06 ต.ค. 2560)
คู่มือประชาชน : ประกาศปรับลดและกำหนดระยะเวลาแล้วเสร็จของงานให้บริการประชาชน ของอ... (04 ต.ค. 2560)
วันสตรีสากล 8 มีนาคม (07 มี.ค. 2560)
การป้องกัน และระงับอัคคีภัย ภัยแล้ง (22 ก.พ. 2560)
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 2/2560 (02 ม.ค. 2560)
ประชาสัมพันธ์ ขั้นตอนการชำระภาษี (02 ม.ค. 2560)
ผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนาสามปี (พ.ศ.2559-2561) (16 ธ.ค. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 4/2559 (02 ธ.ค. 2559)
เชิญเสตรีเข้าร่วมกองทุนพัฒนาบทบาทสตรี (04 พ.ย. 2559)
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี 2559 (28 ต.ค. 2559)
แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2560 (19 ต.ค. 2559)
แผนการดำเนินงาน ปี พ.ศ.2560 (14 ต.ค. 2559)
จดหมายข่าวกองคลัง ฉบับที่ 1/2560 (11 ต.ค. 2559)
ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง การแสดงเจตจำนงสุจริต เสริมสร้างคุณธรรมแ... (07 ต.ค. 2559)
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2560 (15 ก.ย. 2559)
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร ครั้งที่ 4/2559 (05 ก.ย. 2559)
รายงานการประชุมสภา สมัยที่ 3/2559 ครั้งที่ 2 (14 ส.ค. 2559)
Responsive image
ข่าวกิจกรรม

โครงการเขาพระไนท์ฟู๊ดส์ C... (14 พ.ย. 2561)  

โครงการบ้านท้องถิ่นประชาร... (14 พ.ย. 2561)  

โครงการจัดกิจกรรม สนับสนุ... (14 พ.ย. 2561)  

โครงการอบรมสภาเด็กและเยาว... (25 ก.ย. 2561)

โครงการส่งเสริมการดำเนินง... (28 ส.ค. 2561)

โครงการอบรม "ลดโลกร้อน ปร... (04 ก.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมสนับสนุนศู... (07 พ.ค. 2561)

โครงการส่งเสริมพัฒนาคุณภา... (10 เม.ย. 2561)

โครงการป้องกันและลดอุบัติ... (30 ธ.ค. 2560)

โครงการอบรมการจัดทำแผนพัฒ... (06 ธ.ค. 2560)

โครงการค่ายสร้างเยาวชน เย... (08 พ.ค. 2560)

กีฬาร่มร่อน 2013 PGAWC ชิ... (06 มิ.ย. 2557)

อบรมการปฐมพยาบาลและการเคล... (02 ก.ค. 2556)

กีฬาร่มร่อน 2013 PGAWC ชิ... (27 มี.ค. 2556)

ฉีดพ่นยาป้องกันไข้เลือดออ... (23 พ.ย. 2553)

ปล่อยปลา (12 ก.ค. 2553)

ประชุมผู้ปกครอง (19 พ.ค. 2553)

ทำบุญ อบต. (11 พ.ค. 2553)

สงกรานต์ (08 เม.ย. 2553)

กีฬา 53 (26 มี.ค. 2553)
Responsive image
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (12 ต.ค. 2561)  
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี2561 (05 ต.ค. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อครุภัณฑ์ดับเพลิง (17 เม.ย. 2561)  
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างซ่อมแซมและบำรุงรักษาครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (17 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อเครื่องดื่มสำหรับบริการประชาชน (09 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างมหรสพ(วงดนตรีสันทนาการ) (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา งานจ้างจัดนิทรรศการ (05 เม.ย. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก หมู่ที่ 10 (20 มี.ค. 2561)
ตารางแสดงวงเงินงบประมาณและราคากลางโครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กหมู่ที่ 10 (19 มี.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักขุดลอกแหล่งน้ำสาธารณะ หม... (22 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้าง โครงการจ้างเหมาเครื่องจักรกลหนักฯ ขุดลอก... (20 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างบุคคลภายนอกเพื่อดำเนินการจัดหาเครื่องจักรกลหนัก(แบ็ค... (19 ก.พ. 2561)
การเปิดเผยข้อมูลราคากลางงานจ้างก่อสร้างโครงการจ้างเหมาบุคคลบุคคลภายนอกเพื่อดำเนิ... (05 ก.พ. 2561)
ประกาศผู้ฃนะการเสนอราคา งานซ่อมแซมครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ (25 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (03 ม.ค. 2561)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจัดซื้อนมพาสเจอร์ไรส์ (01 พ.ย. 2560)
ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา การจ้างบริการ (01 พ.ย. 2560)
Responsive image
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
Responsive image
พูดคุยเรื่องทั่วไป
Responsive image
จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 สายด่วน : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th


Q&A