Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2565
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
  


หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
10 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การเชิดชูเกียรติแก่บุคคลในการดำเนินกิจการการประพฤติปฏิบัติตนให้เป็นที่ประจักษ์
10 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชุมพนักงานดีเด่น
10 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การแจ้งผลการดำเนิน
10 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การแจ้งผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์ให้ประชาชนทราบ ปีงบประมาณ 2564
09 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศฯ นโยบายไม่รับของขวัญหรือของกำนัลจากการปฏืิบัติหน้าที่ (No Gift Policy)
09 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศฯ นโยบายมาตรฐาน คุณธรรม จริยธรรม
09 พ.ค. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ กิจกรรมยกย่องบุคคลต้นแบบด้านคุณุธรรม จริยธรรมนอก อปท.
29 เม.ย. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการนำแผนไปปฏิบัติ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2564 รอบ 12 เดือน
29 เม.ย. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต
29 เม.ย. 2565 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต (2561-2565)

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th