Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2566
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
30 ต.ค. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แผนพัฒนาบุคลากร 3 ปี ประจำปีงบประมาณ 2567-2569
02 ต.ค. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แผนอัตรากำลัง 3 ปี ประจำปี 2567 - 2569
02 ต.ค. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2567
12 ก.ย. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานส่วนตำบล ประจำปีงบประมาณ 2567
12 ก.ย. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศหลักเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษา ประจำปีงบประมาณ 2567
11 ก.ย. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ช่องทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับติดต่อองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ พ.ศ. 2566
11 ก.ย. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ คำสั่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ เรื่อง ระบบสำหรับการปฏิบัติหน้าที่โดยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์
06 ก.ย. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ความรู้เกี่ยวกับบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่น
11 ก.ค. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ความรู้เกี่ยวกับค่าเช่าบ้าน
08 พ.ค. 2566 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ความรู้เกี่ยวกับวินัยและการรักษาวินัยพนักงานส่วนตำบล

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th