Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
05 เม.ย. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลความก้าวหน้าการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567 (1 ต.ค.66-31 มี.ค.67)
01 เม.ย. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานการประชุมประชาคมตำบล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ พ.ศ.2566
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ การประเมินความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี 2567
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตและประพฤติมิชอบประจำปี พ.ศ.2566
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต ประจำปี 2567
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2565 (ประกาศฯ)
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี พ.ศ.2566 (ออกรายงาน)
23 ก.พ. 2567 สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน พ.ศ.2566

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th