Responsive image
เมนูหลัก
หน้าหลัก
เกี่ยวกับตำบล
ประวัติความเป็นมา
สภาพทั่วไป
สภาพสังคม
สภาพทางเศรษฐกิจ
การบริการพื้นฐาน
สินค้า OTOP
สถานที่สำคัญ/แหล่งท่องเที่ยว
เกี่ยวกับเรา
วิสัยทัศน์/พันธกิจ
ยุทธศาสตร์และแนวทางการพัฒนา
โครงสร้างส่วนราชการ
บทบาทหน้าที่
แผนพัฒนาท้องถิ่น
บุคลากร
คณะผู้บริหาร
สมาชิกสภา
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองการศึกษา
หน่วยตรวจสอบภายใน
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
ข่าวสารตำบล
ข่าวประชาสัมพันธ์
ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
ข่าวกิจกรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ข่าวรับสมัครโอน/ย้าย
ITA
ITA ปี พ.ศ. 2567
ข่าวสารเครือข่าย
ข่าวประชาสัมพันธ์เครือข่าย
ข่าวกิจกรรมเครือข่าย
ปฏิทินกิจกรรมเครือข่าย
ข่าวรับสมัครโอน/ย้ายเครือข่าย
สินค้า OTOP เครือข่าย
ระเบียบ
หนังสือสั่งการ สถ.
พรบ./พรก.
กฎระเบียบกระทรวง
คำสั่ง สถ.
มติ ก. อบต.
ข้อบัญญัติ
รายรับรายจ่าย
รายงานการประชุม
เว็บบอร์ด
พูดคุยเรื่องทั่วไป
ข้อเสนอแนะ ติ ชม
รับเรื่องราวร้องทุกข์
ช่องทางแจ้ง เรื่องร้องเรียน การทุจริต และประพฤติมิชอบ
คู่มือการดำเนินงาน
ติดต่อเรา
มาตราฐานกำหนดตำแหน่งพนักงานส่วนตำบล
คู่มือประชาชน
หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง
กรุณาเลือกวันที่หรือพิมพ์คำค้นหาเพื่อดูข้อมูล
วัน จังหวัด อำเภอ โพสโดย รายละเอียด
12 มิ.ย. 2567
ถึง
31 ธ.ค. 2568
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศรับฟังคำวิจารณ์ร่างประกาศและเอกสารประกวดราคาจ้างฯ และร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตพื้นทางหินคลุกผสมซีเมนต์และน้ำยาโพลิเมอร์ฯ หมู่ที่10
24 เม.ย. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2568
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส2/2567
23 เม.ย. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2568
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 (เงินอุดหนุนเฉพาะกิจ)
11 เม.ย. 2567
ถึง
11 เม.ย. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ความก้าวหน้าในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ 2567
29 มี.ค. 2567
ถึง
30 ก.ย. 2568
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ2566
31 ม.ค. 2567
ถึง
31 ต.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ รายการการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ งบลงทุน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567
22 ม.ค. 2567
ถึง
31 ธ.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปรับปรุงขุดวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก เพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขังในพื้นที่ หมู่ที่ 1 บ้านท่าฟืน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
19 ม.ค. 2567
ถึง
31 ธ.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผลผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อพร้อมติดตั้งกล้องโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV) พร้อมอุปกรณ์บันทึกภาพ หมู่ที่ 7 บ้านท่าม่วง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง
10 ม.ค. 2567
ถึง
31 ธ.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกรายไตรมาส1/2567
20 ต.ค. 2566
ถึง
31 ธ.ค. 2567
สุพรรณบุรี เดิมบางนางบวช อบต.เขาพระ ประชาสัมพันธ์ กรณีไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างฯ ที่มีวงเงินเกิน 500,000 บาท ตามข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567

สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ 
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 
สายด่วนนายก 08-1867-7220 สายด่วนสำนักปลัด : 08-2254-8963 โทรสาร : 0-3551-5497
อีเมล์ : 
admin@khaopra.go.th
www.khaopra.go.th