สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเขาพระ
เลขที่ 100 หมู่ที่ 7 ตำบลเขาพระ อำเภอเดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี รหัสไปรษณีย์ 72120
โทรศัพท์ : 0-3551-5497 โทรสาร : 0-3551-5497 อีเมล์ :
admin@khaopra.go.th
Powered By WNT.CO.TH